Sökning: "Marian Taguinod Gustafsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marian Taguinod Gustafsson.

 1. 1. Att motivera patienter till hälsosamma levnadsvaneförändringar vid diabetes typ 2

  Magister-uppsats,

  Författare :Angelica Halvardsson; Marian Taguinod Gustafsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :typ 2 diabetes; sjuksköterska; hälsopromotion; primärvård; levnadsvanor; kvalitativ metod; intervju;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a growing public disease that affects all ages and both children and adults. Physical inactivity, smoking, consumption of alcohol, an unhealthy diet and abdominal obesity are common risk factors that can lead to the development of type 2diabetes. LÄS MER

 2. 2. Övervikt och fetma : En litteraturstudie om barn och ungdomars upplevelse av sin kropp, samt deras föräldrars medverkan/påverkan för viktproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Nadira Musli; Marian Taguinod - Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :qualitative; overweight; obesity; children; adolescents; self-image; physical health; experience;

  Sammanfattning : År 2008 var 43 miljoner barn under fem år diagnostiserade med fetma. Fetma anses som en kronisk/långvarig sjukdom och ett folkhälsoproblem med behov av förebyggande arbete för att förhindra framtida konsekvenser. För beräkning av kroppsfett används Body Mass index (BMI). LÄS MER