Sökning: "Mariana"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Mariana.

 1. 1. Digital Marketing among SMEs within the B2B sector during Covid-19

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Deborah Tecklegiorgis; Selma Mohamed Hashi; Faranaz Mariana Fagundez; [2021-07-02]
  Nyckelord :Covid-19; SME; digital marketing; digital transformation; change;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska interventioner som reducerar preoperativ oro och ångest hos föräldrar till barn som ska genomgå kirurgi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mariana Alexis; Österberg Martin; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; intervention; nurse anesthesia; parent; pediatric surgery; preoperative preparation; worry.; Anestesisjuksköterska; barnkirurgi; intervention; förälder; oro; preoperativa förberedelser; ångest.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälften av samtliga föräldrar upplever ångest inför att barnet ska genomgå anestesi. Preoperativ oro och ångest hos föräldrar kan exempelvis bero på att operationsmiljön upplevs skrämmande och att barnet kan tänkas uppleva smärta under vårdförloppet, men kan även relateras till anestesiinduktion och den separation från barnet som uppkommer härvid. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning Applied to Reach Classification in a Northern Sweden Catchment

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Mariana dos Santos Toledo Busarello; [2021]
  Nyckelord :machine learning; geomorphology; random forest; channel type;

  Sammanfattning : An accurate fine resolution classification of river systems positively impacts the process of assessment and monitoring of water courses, as stressed by the European Commission’s Water Framework Directive. Being able to attribute classes using remotely obtained data can be advantageous to perform extensive classification of reaches without the use of field work, with some methods also allowing to identify which features best described each of the process domains. LÄS MER

 4. 4. A Game of Loss: The Cost of Non- integration of People with Disabilities in the Jordanian Labor Market.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Mariana Martins Cardoso; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Jordan is a nation marked by an everchanging growing population primarily derived from its geographical position and relative political stability compared to its neighbouring countries, making it one of the primary recipients of refugees in the region. Population increases were marked by a vast boost in the number of disabled individuals in the country, especially individuals of working age, to the point where in 2015, this value accrued to 13%. LÄS MER

 5. 5. Munhälsa vid palliativ omvårdnad : En litteraturöversikt utifrån patienters erfarenheter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mariana Amaral Moreno; Louise Edberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER