Sökning: "Marianne Bernspång"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marianne Bernspång.

  1. 1. Pedagogers och skolledares syn på professionell pedagogisk handledning som kompetensutveckling i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Marianne Bernspång; Catarina Barta; [2003]
    Nyckelord :handledning; entusiasm; motivation; kvalitet; kvalifikation; kunskap;

    Sammanfattning : Pedagogers och skolledares syn på och åsikt om professionell pedagogisk handledning som kompetensutveckling i förskolan. ... LÄS MER