Sökning: "Marianne Falk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marianne Falk.

 1. 1. Distriktssköterskors upplevelser av att använda tolk : Hur påverkas vårdrelationen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Marianne Falk; Åsa Galambosi; [2011]
  Nyckelord :tolk; distriktssköterska; vårdrelation; intervju; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : För att kunna tillhandahålla god vård krävs att både vårdpersonal och patienter känner sig trygga i sin relation och kan kommunicera på ett meningsfullt sätt. De flesta anmälningar som Socialstyrelsen får ta emot varje år handlar om patienter som inte är nöjda med vårdpersonalens bemötande och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Real-time dynamic MLC tracking for inversely optimised arc radiotherapy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Marianne Falk; [2009]
  Nyckelord :Strålterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: Radiotherapy of moving tumours is a great challenge in cancer treatment. The moving target will lead to “dose-smearing” of the planned dose distribution and a need for larger margins. To reduce the dose to the surrounding healthy tissue, while still ensuring full coverage of the target, other methods for motion compensation is needed. LÄS MER