Sökning: "Marianne Granqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marianne Granqvist.

 1. 1. Investigating the function of GroES with hard-to-fold proteins in vivo

  L3-uppsats, Linköpings universitet/KemiLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Oliver Hild Walett; Emmanuel Berlin; Johan Larsson; Sofie Arvidsson; Filip Fors; Marianne Gavelius; Filip Genander; Johanna Granqvist; Philip Lifwergren; Alexandra Sandéhn; Martin Viksten; Irma Wenhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of molecular chaperones can increase the yield of correctly folded proteins. This is especially needed in the expression of proteins non-native to the host organism. This study set out to investigate the function of the chaperone GroES; a component in the GroE-system. The function of this chaperone has only been studied alone in vitro. LÄS MER

 2. 2. Föräldrautbildning : En metod för att uppfostra eller en möjlighet till förbättrat samspel?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Carina Granqvist; Marianne Lindgren; [2006]
  Nyckelord :Parent training; interaction; preventive work; Föräldrautbildning; samspel; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om föräldrarna uppfattar att deras samspelsförmåga med barnen och varandra förändrats efter genomförd föräldrautbildning, sett utifrån ett föräldraperspektiv. Frågeställningarna är följande: (i) anser föräldrarna att de fått verktyg att hantera sina barn på ett annorlunda sätt efter genomförd föräldrautbildning, (ii) uppfattar föräldrarna att de samspelar med barnen på ett annat sätt efter genomförd föräldrautbildning, (iii) uppfattar föräldrarna att de samspelar med varandra på ett annat sätt efter genomförd föräldrautbildning. LÄS MER