Sökning: "Marianne Olausson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marianne Olausson.

 1. 1. Etisk support inom akutsjukvård och intensivvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Olausson; [2021-08-19]
  Nyckelord :Intensivvård; etisk analys; etisk konsultation; etisk rond; moral case deliberation;

  Sammanfattning : Background: Health care personnel often face ethically difficult situations in their work with patients. The ethical difficult situations that occurs, can be questions regarding lifesustaining treatment by a critical ill patients, patients autonomi to conflics between health care personnel and surrogates. LÄS MER

 2. 2. Samlingen i förskolan tradition eller lärande i fokus : vad säger förskollärarna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Marianne Andersson; Birgitta Olausson; [2009]
  Nyckelord :samling; lärande; inflytande; delaktighet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Samlingen på förskolan har funnits med sedan lång tid tillbaka. Det är en aktivitetsom verkar ha en självklar plats bland förskolans rutiner. Vi är intresserade av hur förskollärarnamenar att samlingen bidrar till barns lärande. I bakgrunden tar vi upp forskning som beskriversamlingen, med dess form, innehåll och syfte. LÄS MER

 3. 3. Vad gör de på biblioteket? : En undersökning om ungdomars biblioteksvanor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Johanna Hagelin; Nina Olausson; [2007]
  Nyckelord :medier; ungdomar; unga vuxna; biblioteksvanor; folkbibliotek; utbud;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to investigate the library habits of young people, age 15 to 24. Our empirical data are gathered in a survey distributed to 104 young men and women at three different public libraries. LÄS MER