Sökning: "Marie Östberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Östberg.

 1. 1. Utveckling av taluppfattning under tidiga skolåren : Kan pulshöjande aktivitet och övning med digital resurs hjälpa elever som riskerar att få matematiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marie Thörn; Lovisa Östberg; [2019]
  Nyckelord :matematikinlärning; taluppfattning; arbetsminne; pulshöjande aktivitet; Vektor; bedömningsstöd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienters behov av stöd för att förebygga depressiva symtom efter en hjärinfarkt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Marie Mark; Nina Östberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER