Sökning: "Marie Östergren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Östergren.

 1. 1. "På högstadiet kan en del elever inte vara mogna for grammatik" - en undersökning av lärares förväntningar på elevers kunskaper gällande ordklasser vid studieövergangen till gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Isaksson; Marie-Louise Östergren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser problematik kring stadieövergången mellan högstadiumöch gymnasium. Den behandlar vilka kunskaper beträffande ördklasser högstadie- respektivegymnasielärare i svenska förvantar sig att elever ska behärska för att fåbetyget godkänt i svenska i årskurs nio och på så sätt vara förberedda införgymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Sjukhusets driftsform : ekonomistyrning ur fotfolkets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

  Författare :Marie Larsson; Ann-Helene Mårtensson; Åsa Nygren Ohlsson; [2003]
  Nyckelord :Bolagiserade sjukhus; Förvaltningssjukhus; Kommunals medlemmar; Anell; Ouchi; Östergren Sahlin-Andersson;

  Sammanfattning : En jämförelse mellan bolagiserade sjukhus och förvaltningssjukhus angående arbetets innehåll, arbetsglädje, möjlighet att ta ansvar och uttrycka sin kreativitet. Även om delaktigheten i arbetet påverkas och om stoltheten förändras vid byte av driftsform eller sammanslagning av sjukhus... LÄS MER