Sökning: "Marie Anders"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Marie Anders.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Tine Svingen Erdegard; Marie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; prehospital; specialistsjuksköterska; vård av barn; upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Titel: Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö Fakultet: Hälsa, natur – och teknikvetenskap  Kurs: Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård- 15 hp  Författare: Marie Andersson & Tine Svingen Erdegard  Handledare: Anders Sidenblad  Examinerande lärare: Ingrid From  Examinator: Carina Bååth  Sidor: 34 Datum för examination: 2020-03-27  Nyckelord: Ambulans, specialistsjuksköterska, upplevelse, vård av barn, prehospital.  Syfte: Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i en prehospital miljö. LÄS MER

 2. 2. Kristina och Kristina : En komparativ analys av persongestaltningen i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie och musikalen Kristina från Duvemåla

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Lange; [2015]
  Nyckelord :Vilhelm Moberg; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Sista brevet till Sverige; Kristina från Duvemåla; Björn Ulvaeus; Benny Andersson;

  Sammanfattning : Since 1995 the musical Kristina från Duvemåla has been performed on many national theatre stages in Sweden and is still obtaining success and fame. It is based on novels by the famous Swedish author Vilhelm Moberg, Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) and Sista brevet till Sverige (1959) that revolve around a Swedish family emigrating to the United Stated during the 19th century. LÄS MER

 3. 3. Nämndemännen i Ljusdals socken 1601-1699

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har antecknats för varje förekommande år 1600-1699. LÄS MER

 4. 4. Näthotsapparaten - en fallstudie av hur Aftonbladet hanterar näthot mot journalister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jenny Meyer; Anders Widlund; [2013-09-20]
  Nyckelord :Aftonbladet; tyst kunskap; organisationskommunikation; hot mot journalister; näthot; redaktionell policy;

  Sammanfattning : Titel: Näthotsapparaten - en fallstudie av hur Aftonbladet hanterar näthot mot journalisterFörfattare: Jenny Meyer och Anders WidlundUppdragsgivare: Docent Monica Löfgren Nilsson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen förjournalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2013Handledare: Marie GrusellAntal ord: 13 522Syfte: Att undersöka hur en tidningsredaktion agerar internt när näthot riktas mot derasjournalister. LÄS MER

 5. 5. ”Att skaffa barn som psykisk sjuk är det mest själviska man kan göra.”- en kvalitativ undersökning av att växa upp med psykisk sjuka föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Azal Choban; Marie-Christine Roos; [2013]
  Nyckelord :mental illness; depression; children with mentally ill parents; children of parents with depression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Choban, Azal and Roos, Marie-Christine Title: ”Att skaffa barn som psykisk sjuk är det mest själviska man kan göra.”- en kvalitativ undersökning av att växa upp med psykisk sjuka föräldrar Supervisor: Arne Kristiansen Assessor: Anders Östnäs The aim of our essay was to study how children of parents with mental illness grow up and how this affects them in later life. LÄS MER