Sökning: "Marie Anth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Anth.

 1. 1. En jämförelse mellan olika tekniker vid trakeal intubering av obesa patienter : - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Marie Anth; [2013]
  Nyckelord :Intubation; obesity; techniques; airways; complications; Intubering; fetma; teknik; luftvägar; komplikationer;

  Sammanfattning : ABSTRAKTSyfte och mål: Att jämföra olika tekniker vid trakeal intubering av obesa patienter. Bakgrund: Fetma blir vanligare och behovet av kunskap inom vården ökar för att på ett säkert sätt ta hand om dessa patientgrupper. LÄS MER

 2. 2. Instrument för bedömning av smärta inom intensivvård  - en litteraturstudie om två mätinstruments validitet och reliabilitet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Marie Anth; Josefin Sikström; [2012]
  Nyckelord :smärta; intensivvård; pain; pain assesment; instruments; non verbal; CPOT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER