Sökning: "Marie Assistance"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Marie Assistance.

 1. 1. Allt annat lika - ett faktoriellt vinjettexperiment av försörjningsformens betydelse för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marie Thegerström; [2020]
  Nyckelord :Street-level bureaucrat; Discretion; Categorisation; Vignette-experiment; Unemployment; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Kategorisering; Vinjettexperiment; Arbetslöshet;

  Sammanfattning : Background: In Sweden the national labour market policies are administered by the Public Employment Service which is in charge of assessing job-seekers’ need for support in the process of reaching employment. Equality is a fundamental principle for the administration. LÄS MER

 2. 2. Dyslexi bland högskolestudenter : om resurserna möter behoven - en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Ros-Marie Johansson; [2016]
  Nyckelord :Dyslexia; University student; Needs; Support; Public Health; Dyslexi; Högskolestudenter; Behov; Stöd; Folkhälsa;

  Sammanfattning : Purpose of this study was to illustrate the complexity of dyslexia among university students. The method was a web-based survey, which was sent out by email to 145 students. The selection was university students, whom all had assistance granted. Results: Most respondents used extended time at the exam and audio books. LÄS MER

 3. 3. Alkohol inom äldreomsorgen : Hur hanteras problematiken?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marie Fyrpihl; Jomana Darwish; [2015]
  Nyckelord :Alcohol problem. Geriatric care. Home care service. Power. Ageism.; Alkoholproblem. Särskilt boende. Hemtjänst. Makt. Ålderism.;

  Sammanfattning : The purpose of our qualitative study is to investigate how the caretakers, in the elderly care, interpret and manage the issue of alcohol problems in elderly people. We have been performing semi-structured interviews on 9 people, on different levels in the elderly care. LÄS MER

 4. 4. Värdegrundsarbete : solklar eller urholkad process inom räddningsförbund

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Marie-Louise Skoog; Eva-Marie Johansson; [2014]
  Nyckelord :culture; values; security; safety; organization; vision; policy; kultur; värdegrund; säkerhet; organisation; vision; policy; värderingar;

  Sammanfattning : Begreppet värdegrund har blivit ett samlingsbegrepp för de flesta värdefrågor. Värde-grundens begrepp kan skapa förvirring av de grundläggande och bestämda värdering-arna vilket kan uppfattas som oklara och skapa problem i organisationen. En gemensam värdegrund får människor att känna delaktighet och skapa en gemenskap. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av bärbara elektroniska hjälpmedel för barn med kognitiv funktionsnedsättning och deras familjer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Andersson; [2013]
  Nyckelord :Social work; Cognitive Disabilities; portable electronic assistive; KASAM; family; salutogenic perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe how families with children, having cognitive disabilities, interacted with portable electronic assistive devices in their daily life. More specifically, its aim was to study the needs for families when they decided to use electronic assistive devices as assistance in their everyday lives, what everyday function they added value to and if they had the same meaning for children and parents. LÄS MER