Sökning: "Marie Bäck"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marie Bäck.

 1. 1. Rehabiliteringsmetoder och samarbete vid ospecificerad ryggsmärta hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marie Bäck; Lovisa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :häst; fysioterapi; fysioterapeuter; equiterapeuter; samarbete; veterinärer; rehabilitering; TENS; kiropraktik; manuell manipulation; laser; stötvågsterapi; vattenband; massage; akupunktur; terapeutiskt ultraljud; kinesiotejpning; terapeutisk träning; ospecificerad ryggsmärta;

  Sammanfattning : Ryggsmärta är vanligt förekommande hos hästar och ett flertal rehabiliteringsmetoder kan användas vid behandling av ryggsmärta. Hästarna rehabiliteras inte enbart av veterinärer utan olika yrkeskategorier arbetar med rehabilitering av häst. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar : Om det blir naturligt för alla så blir man inte udda.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Marie Bäck; [2017]
  Nyckelord :Extra anpassningar; inkluderande arbetssätt; tydlighet; trygghet; inkludering.;

  Sammanfattning : Lärarens uppdrag har under de senaste åren blivit mer och mer mångfacetterat, och med ökade krav på inkluderande förhållningssätt ska undervisningen i klassrummet anpassas utifrån allas individuella behov och förutsättningar. Skollagen (SFS 2010:800) ändrades 2014, vilket medförde att många åtgärder som tidigare hamnat under särskilt stöd hamnade under lärarens ansvar inom undervisningens ram som begreppet extra anpassningar. LÄS MER

 3. 3. Användning av sociala medier på BVC : En studie av E-hälsa, föräldraskap och interaktiv kommunikation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marie Bäck Karlander; [2016]
  Nyckelord :Sociala medier; Facebook; BVC; eHälsa; föräldraskap; interaktiv kommunikation; information; marknadsföring;

  Sammanfattning : The rapid technological development of the media and the Internet has brought new ways to communicate and socialize. Social media is an undeniable force with its fast, simple and informal communication style and health care today is a relatively new concept to convey health information through social networks. LÄS MER

 4. 4. Det första intrycket gör allt : Webbdesign på användarens villkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Marie Bäck Karlander; Anders Eriksson; [2013]
  Nyckelord :webbdesign; e–handel; kommunikation; grafisk design; webdesign; e-commerce; communication; website; graphic design; usability; first inpression; user experience; webbsida; användbarhet; första intrycket; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Konsumenters beteende har förändrats och i dag är det helt normalt att handla varor via Internet. Den totala e-handeln ökat för varje år som gått sedan försäljning via internet kom igång på allvar i början av förra decenniet. LÄS MER

 5. 5. Lärobokens roll för undervisningen i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Bäck; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and describe the role of course books for teaching English to children at intermediate level of primary school in Sweden. The essay is based on a descriptive, qualitative method and interviews have been conducted with seven teachers in different schools, teaching English in year 4, 5 and 6. LÄS MER