Sökning: "Marie Bogren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Bogren.

 1. 1. High tech & high touch. En kvalitativ observationsstudie om mötet mellan sjuksköterska och patient på intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marie Bogren; Gudrun Gunnhallsdottir; [2015]
  Nyckelord :Kommunikation; Möte; Relation; Interaktion; Intensivvårdspatient; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inom intensivvården har den medicinska vetenskapen och den medicinska tekniken utvecklats vilket har gynnat patientens överlevnad. Men däremot verkar den humanistiska synen på patienten inte utvecklats i samma utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Social commerce : En studie om hur vårt nya sätt att kommunicera förändrar vårt sätt att konsumera

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Linda Bogren Ericsson; Sara Eklöf; [2012]
  Nyckelord :social media; e-commerce; social commerce; f-commerce; convergence culture; collective intelligence; participatory culture; word-of-mouth; WOM; viral marketing; sociala medier; e-handel; social commerce; f-commerce; konvergenskultur; kollektiv intelligens; deltagarkultur; word-of-mouth; WOM; viral marknadsföring;

  Sammanfattning : Sociala medier har fått allt större betydelse när det gäller kommunikation mellan människor och för företag har explosionen av sociala medier inneburit både möjligheter och utmaningar. För att möta konsumenterna där de befinner sig har företag nu följt efter kunderna till de sociala medierna. LÄS MER