Sökning: "Marie Boy"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Marie Boy.

 1. 1. Att organisera för pojkars lärande : En studie av pojkars syn på framgångsfaktorer för lärande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Pilfalk; [2019]
  Nyckelord :Boys learning; Success factors; School culture; Relationship; Outdoor education; Pojkars lärande; skolkultur; framgångsfaktorer; utomhuspedagogik; relationer;

  Sammanfattning : This Master essay has examined boys´own view of success factors for learning. The attended school is organized with pupils from 6-16 years old. It is a school in West Sweden, which has good results among boys leaving school, the difference from the country´s results are significant. LÄS MER

 2. 2. "Speak Your Mind and Speak it Clearly" : Discourse and the Importance of Voices in Boy Erased, Garrard Conley

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Marie Deneuville; [2019]
  Nyckelord :Boy Erased; Garrard Conley; discourse; voice; silence; narratology; speech;

  Sammanfattning : The voices of the autodiegetic narrator and its character counterpart in Boy Erased: A Memoir by Garrard Conley enter the debate around the ontology of voice in literary texts. Using this debate, I will provide an analysis of the voices in this memoir in order to prove the importance of assuming a voice for the narrator, to compensate for speech silenced through discourses and social contexts. LÄS MER

 3. 3. The Boy Who Couldn’t Grow Up : En tematisk analys av döden i J. M. Barries drama om Peter Pan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marie Degerström; [2018]
  Nyckelord :Death; Copingtheory; Catabasis; Thematic analysis; Children s literature; Literary science; Peter Pan; Döden; Copingteori; Katabasis; Tematisk analys; Barnlitteratur; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the thematic purpose of death in J.M. Barries play Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up. Peter Pan, the Darlings and Neverland each get analysed in separate chapters, to get a fuller understanding of their relation to death. LÄS MER

 4. 4. Med andra(s) ord : Diskurser och identitetsskapande i Margareta Subers Charlie och Ali Smiths Girl Meets Boy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Eva-Marie Lind; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; HBTQ; Margareta Suber; Ali Smith; diskursanalys; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om Charlie (1932) av Margareta Suber, som ofta kallas Sveriges  första lesbiska roman, och Girl Meets Boy (2007) av Ali Smith, en modern roman som utspelar sig i en annan tid och kontext, men har många gemensamma teman med Charlie. Böckerna  behandlar homosexualitet, androgynitet och genus, men det viktigaste för den här uppsatsen  är hur de centrala karaktärerna tar del av en skriven text, och hur sagda text är fundamental  för deras identitetsskapande och böckerna i sig. LÄS MER

 5. 5. ”Same same but different” : En kvalitativ studie gällande könskonstruktioner i socialtjänstens barnavårdsutredningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Jana Karlsson; Marie Johansson; [2011]
  Nyckelord :Gender; gender constructions; child welfare inquiries; social services; social construtivism; critical discourse analysis and Fairclough; Genus; könskonstruktioner; barnavårdsutredningar; socialtjänst; socialkonstruktivism; kritisk diskursanalys; Fairclough.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur socialtjänsten med sina barnavårdsutredningar kan vara en del i upprätthållandet av könsspecifika normer, förväntningar och värderingar.Våra frågeställningar är: Hur ser diskursen om pojkar ut; hur beskrivs och värderas pojkar i utredningstexten? Hur ser diskursen om flickor ut; hur beskrivs och värderas flickor i utredningstexten? Hur ser könsskillnaderna ut?Det är en kvalitativ studie med kritisk diskursanalys som metod och socialkonstruktivism samt genusteori som teoretisk grund. LÄS MER