Sökning: "Marie Brink"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marie Brink.

 1. 1. Customer Relationship Management : En studie om organisatoriska framgångsfaktorer och hinder vid en implementation av ett Customer Relationship Management

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Marie Nabseth; Andrea Celing Brink; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Customer Relationship Management (förkortas CRM) är en affärsstrategi som möjliggörs med hjälp av teknologi och används av företag för att registrera samt hantera data och interaktioner med sina dåvarande, nuvarande och potentiella kunder. Att implementera ett CRM-system kräver ofta mycket engagemang och jobb. LÄS MER

 2. 2. Knocking on Europe's door... : Investigating modes of governing and the principle of solidarity as EU member states respond to the asylum pressure on its southern borders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Marie Brink Nørager; [2015]
  Nyckelord :EU; asylum policy; the Dublin Regulation; management; governance; modes of governing; Italy; Denmark; solidarity; irregular migration; EU’s southern borders.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Two thousand and fourteen saw a drastic increase in asylum seekers knocking on Europe’s door. A great many arrived at Europe’s southern borders, with Italy as the main entrance gate, after having embarked on the dangerous journey across the Mediterranean. LÄS MER

 3. 3. Förnuftets fostran och framsteg : Relationen mellan begreppen frihet och utbildning hos Condorcet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Karin Sennerby; [2013]
  Nyckelord :Condorcet; freedom; education; instruction;

  Sammanfattning : The majority of the interest for Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet (1743-1794), has been focused on his work in mathematics and political science, especially on his famous method on voting tally. With a background in the French enlightenment, on the brink of the revolution, this essay focuses on his political and philosophical ideas, specially his thoughts on the role of education in humanity’s struggle toward greater freedom. LÄS MER