Sökning: "Marie Bylander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Bylander.

 1. 1. Folkhögskola - en inkluderande verksamhet. Åtta deltagare berättar om sin skolgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Eva Marie Bylander; [2013]
  Nyckelord :Berättelse; Folkhögskola; Inkludering; Personlig utveckling; Specialpedagogik; Vändpunkt; Lärare;

  Sammanfattning : En studie inom det specialpedagogiska området, där åtta unga vuxna från folkhögskolans Allmänna linje berättar om hela sin skolgång och vilka faktorer som påverkat deras studier både positivt och mindre positivt. Studien genomfördes genom halvstrukturerade intervjuer och med ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Livssituationen för föräldrar vars barn drabbats av cancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marie Bylander; Johanna Säterberg; [2007]
  Nyckelord :Cancer; barn; föräldrar; livssituation;

  Sammanfattning : I Sverige insjuknar årligen ungefär 300 barn och ungdomar i någon cancersjukdom. Cancer hos barn ansågs tidigare som någonting obotligt. De senaste årtiondenas medicinska framsteg har dock radikalt förändrat perspektivet på barncancer. I dag vet vi att två av tre barn blir botade. LÄS MER