Sökning: "Marie Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Marie Carlsson.

 1. 1. Speciallärares uppfattningar av bemötande av elever med låg motivation och låg självkänsla i matematiken : - En kvalitativ forskningstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Carlsson; Liljeblad Marie; [2019]
  Nyckelord :speciallärare; matematikundervisning; bemötande; motivation; självkänsla;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera speciallärares uppfattningar av hur de bemöter elever i årskurs 4till 6som har låg motivation och låg självkänsla inför matematiken. Studien är kvalitativ och utgår från en fenomenografisk ansats med syfte att öka kunskapen om speciallärares bemötande i matematiken. LÄS MER

 2. 2. ”Det är så företaget vill att man ska vara” : En kvalitativ studie om hur organisationskultur uppfattas av anställda

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Jessica Carlsson; Marie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gröna märkningar som kommunikationsverktyg : En kvalitativ studie ur företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marie Kristina Carlsson; Sofia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; green communication; green marketing communication; green consumption; green product; green labelling; green labels; certified green labels; csr; corporate social responsibility; sustainability; Grön kommunikation; grön marknadskommunikation; grön marknadsföring; grön konsumtion; grön produkt; hållbarhetsmärkning; miljömärkning; certifiering; csr; corporate social responsibility; csr-initiativ; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the use of certified green labelling together with green labelling created by companies themselves, as a tool within green marketing communication to create credibility for green products. A focus has been placed on department stores within the retail sector. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av hur den egna fysiska hälsan påverkar förmågan att vårda : En intervjustudie med sjuksköterskor inom ambulanssjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Beatrice Carlsson; Marie De Soysa; [2017]
  Nyckelord :ambulanssjukvård; fysisk hälsa; förslitningsskador; hållbarhet; sjuksköterska; vårdförutsättningar;

  Sammanfattning : Att jobba inom pre-hospital vård, gör att ambulanspersonalen ställs för åtskilliga påfrestningar och några av dessa är ogynnsamma arbetsställningar, tunga lyft och även bergig och kuperad terräng. Kroppen utsätts nästan vid varje arbetspass för fysiska påfrestningar, som ofta är under obekväma arbetsställningar men även under viss tidspress. LÄS MER

 5. 5. Barns utevistelse i förskolan : Pedagogisk verksamhet eller barnpassning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Marie Carlsson; Susan Ekman - Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Utevistelse; förhållningssätt; samspel; utomhuspedagogik; ramfaktorer; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Den här studien utgår ifrån förskollärares erfarenheter och syn på utevistelsen i förskolan. Undersökningen beskriver hur förskolor realiserar utevistelsen, och synliggör förskollärares tankar och resonemang kring syftet med utevistelsen. LÄS MER