Sökning: "Marie Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Marie Danielsson.

 1. 1. Framtidsfullmakter och traditionella fullmakter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lisa Danielsson; Marie Louise Nilsson; Anton Scholander; [2019]
  Nyckelord :framtidsfullmakt; fullmakt; god man; förvaltare; ställföreträdare; future power of attorneys; power of attorneys; trustee; deputy;

  Sammanfattning : Någon gång i livet drabbas av ett försämrat hälsotillstånd är mycket vanligt, men vilken typoch omfattning sjukdomen genererar varierar givetvis. Den 1 juli 2017 stiftades en lag omframtidsfullmakter som är tänkt att vara ett komplement till ställföreträdarskap och detraditionella fullmakterna. LÄS MER

 2. 2. Vittnesarkivet: En ekofenomenologisk kartläggning av ett nukleärt kulturarv gällande atombombsprovsprängningarna i Franska Polynesien

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Anton Öhman; [2018]
  Nyckelord :Nukleärt kulturarv; anti-nukleär rörelse; atombombsprov i Stilla havet; eko-fenomenologi; vittnande; kulturanalys; aktivistiska arkiv; Franska Polynesien; Nuclear heritage; anti-nuclear movement; Pacific nuclear testing; eco phenomenology; witnessing; cultural analysis; activist archive; French Polynesia; MACA; Cultural Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis is a cultural analysis of an archive that contributes to the understanding of nuclear culture and heritage. The empirical material are documents from the anti-nuclear movement in French Polynesia and the archiving process of these documents. LÄS MER

 3. 3. Ta ett steg bakåt och höj blicken : En kvalitativ intervjustudie om att förebygga hot och våld mot ambulanspersonalen i en medelstor svensk region

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Sara Danielsson; Marie Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :threat; violence; exposed; preventive work; hot; våld; utsatthet; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : The purpose with this study was to create an understanding of how paramedics have experienced situations where they were exposed to threats and violence, and how the staff described how threats and violence could be prevented. Five semistructured interviews was performed in a mid sized region in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Patienters livskvalitet efter coronar arteriell bypass-operation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Danielsson; Marie Kampman; [2016]
  Nyckelord :Coronar arteriell bypass-operation; livskvalitet; postoperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Coronar arteriell bypass-operation (CABG) är en stor operation som ofta innebär större livsstilsförändringar för patienten. Sjuksköterskan behöver vara medveten om de delar i livskvaliteten som påverkas efter CABG för att kunna förebygga eventuella försämringar i livskvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Användares upplevelse av användbarhet och införande av ett IT-system. : En fallstudie kring systeminförandet av Canea One vid Landstinget i Värmland.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Marie Danielsson; [2016]
  Nyckelord :Implementation; Usability; IT-system; användare; användbarhet; införande; implementering;

  Sammanfattning : Något som spelar stor roll är hur medarbetarna, det vill säga användarna av ett IT-system upplever ett systeminförande och systemets användbarhet. I systemutvecklingslitteraturen finns rapporter om att användare ibland tvingas använda ett IT-system som de inte vet hur det fungerar. LÄS MER