Sökning: "Marie Dannberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Dannberg.

 1. 1. BVC- sjuksköterskans hälsofrämjande arbete för att identifiera barn med risk för övervikt : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therese Benson; Marie Dannberg; [2015]
  Nyckelord :hälsofrämjande; övervikt; barn; familj; sjuksköterska; kommunikation; kvantitativ; enkätstudie;

  Sammanfattning : Barns övervikt och fetma är ett allvarligt och stort folkhälsoproblem i vårt samhälle idag. Om övervikt etableras under barndomen är risken stor att fetma utvecklas senare i livet, vilket kan medföra risk för följdsjukdomar och psykiskt lidande. LÄS MER

 2. 2. Värdet av handledning för sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Therese Benson; Marie Dannberg; Petra Stenberg; [2013]
  Nyckelord :Trygghet; Handledning; Sjuksköterska; Yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans arbete innebär att vårda svårt sjuka patienter, se till varje individs behov samt fungera väl i relation till anhöriga, kollegor och andra yrkeskategorier. I denna krävande arbetsmiljö, där det ofta är stressigt och många etiska och moraliska frågor uppstår, kan det kännas övermäktigt. Ett behov av handledning finns. LÄS MER