Sökning: "Marie Danne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Danne.

  1. 1. Udviskede professionsgrænseri : interprofessionelt samarbejde mellem læger og sygeplejersker inden for klinisk anæstes

    Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV; Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

    Författare :Anne-Marie Gran Bruun; Anne-Marie Grell Ulrik; [2008]
    Nyckelord :Interprofessional Relations; Professional Role; Territoriality; Hierarchy; Empowerment; interprofessionelle relationer; professionsrolle; revir; hierarki; empowerment;

    Sammanfattning : Studiet har haft til formål at undersøge, hvorledes to fagprofessioners rolleopfattelse påvirker deres arbejde og indbyrdes relation inden for klinisk anæstesi. Der er valgt et kvalitativt afsæt med et salutogenetisk perspektiv med hovedvægt på at skabe et billede af forventningerne til den gode fagprofessionelle og det gode samarbejde. LÄS MER