Sökning: "Marie Ekelöf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Ekelöf.

  1. 1. Ordning och reda i skolan - är regler lösningen?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

    Författare :Marie Ekelöf ; Erika Kjellin; [2008]
    Nyckelord :Förankring; ledarskap; ordning och reda; regler;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på om pedagogers och rektorers agerande och ledarskap har betydelse för ordningen och arbetsron i skolan. Undersökningen är utförd genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare och två rektorer på två kommunala högstadieskolor. LÄS MER