Sökning: "Marie Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Marie Ekström.

 1. 1. Patienters upplevelser av delaktighet i samband med hjärtinfarkt, samt vad som främjar och hindrar delaktigheten : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Kennemyr Ekström; Karin Tunesson; [2017]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Patienters upplevelse; Hjärtinfarkt; Främjar delaktighet; Hindrar delaktighet;

  Sammanfattning : Patienter som drabbas av hjärtinfarkt upplever sig delaktiga, men önskar vara mer delaktiga i sin vård och behandling. För att de ska kunna vara delaktiga i vård och behandling måste sjuksköterskan utgå från vad den enskilda patienten upplever som delaktighet och utifrån det skapa förutsättningar för att göra patienten delaktig. LÄS MER

 2. 2. Le roman historique contemporain est-il convaincant ? : Une analyse sur l'interaction entre la fiction et le factuel dans trois Prix Palatine

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Caroline Ekström-Sotto; [2015]
  Nyckelord :contemporary historical novel; truth claim; immersion; factual narration; fictional narration; ontological metalepsis.;

  Sammanfattning : The focus of this study is to analyze in what way the historical novel can be convincing and if the interaction between fictional and factual narration within this genre influences the degree to which it can be convincing. The three novels chosen are Les Naufragés De L’Île Tromelin by Irène Frain, Les Enfants d’Alexandrie by Françoise Chandernagor and Bison by Patrick Grainville, for which all three authors received Le Grand Prix Palatine. LÄS MER

 3. 3. ATT SKAPA EN AMBASSADÖR : EN UPPSATS OM VARUMÄRKESBYGGANDE INIFRÅN

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Alexandra Ekström Madrid; Fredrik Hermelin; [2012]
  Nyckelord :Organisationskommunikation; internkommunikation; intern kommunikation; ambassadörskap; varumärkesbyggande; intern marknadsföring; varumärke;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den interna kommunikationen kan användas för att stärka den externa kommunikationen, det vill säga stärka varumärket och förenkla varumärkesbyggandet. Genom att de anställda verkar som ambassadörer för varumärket kan ett företag stärka sin position både externt och internt. LÄS MER

 4. 4. Barnfattigdom i Sverige, finns den? : En studie om Socialdemokraternas och Moderaternas välfärdspolitik mot den svenska fattigdomen sedan 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :marie Ekström Olsson; [2012]
  Nyckelord :Child Poverty; Poverty; Social Democratic Party; Moderate Party; Selective Policy; Universalism; Barnfattigdom; Fattigdom; Socialdemokraterna; Moderaterna; Selektiv välfärdspolitik; Generell välfärdspolitik;

  Sammanfattning : This essay is regarding the problematic facts about child poverty in Sweden. Since the beginning of the new millennium child poverty has increased, in Sweden. The last report which came out in the spring this year (2012) opened up for a lively political debate as well as big headlines in news papers and other media. LÄS MER

 5. 5. Ett bra bemötande för optimal upplevelse av vården. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kajsa Ekström; Marie Holm; [2012]
  Nyckelord :bemötande; omvårdnad; patienttillfredsställelse; personcentrerad vård; information; mellanmänskligt bemötande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER