Sökning: "Marie Faust"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Faust.

 1. 1. Sammanflätade avtaloch avtalstolkning : - Kredit, säkerhetsbilaga och avtal upprättade i samband med säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Marie Faust; [2012]
  Nyckelord :Sammanflätade avtal; avtalstolkning; säkerhetsöverlåtelse; byggnad på ofri grund; kredit; säkerhetsbilaga; generell pantsättning;

  Sammanfattning : Det föreligger fem dokument i uppsatsen. Dessa är krediten, säkerhetsbilagan, avtal i anledning av säkerhetsöverlåtelse, överlåtelseavtal samt godkännande av överlåtelsen av arrenderätten. LÄS MER

 2. 2. Jämkningsregeln 29:5 ABL : -Jämfört med motsvarande dansk rättsregel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Marie Faust; [2010]
  Nyckelord :Company law; Sweden; Denmark; adjustment rule; differences more benefficial;

  Sammanfattning : There are no set guidelines on how to interpret the criteria’s in the adjustment rule within the meaning of the companies act. The criteria’s are not discussed in literature and the Swedish case law in this area is very limited. LÄS MER