Sökning: "Marie Frölander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Frölander.

 1. 1. Sambandet mellan känsla av sammanhang och mental hälsa hos intensivvårdspatienter : Sekundäranalys av en prospektiv kohortstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Marie Frölander; [2016]
  Nyckelord :Frågeformulär. HAD. Intensivvård. KASAM. Mental Hälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvården utvecklas och förbättras ständigt. Mortaliteten inom sjukvårdenminskar och fler patienter blir aktuella för intensivvård. Intensivvård kan vara en traumatiskupplevelse och leder i vissa fall till mental ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Hjälper det att träna? : En intervjustudie om hur vuxnas livsstil och hälsa påverkats av att en förälder har diabetes typ-2.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Rose-Marie Frölander; [2015]
  Nyckelord :Hälsa; livsstil; diabetes; habitus; kapital; socialisation; föräldrar; barn.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur vuxna individers erfarenhet av att ha en förälder med diabetes typ-2 påverkat deras sätt att tänka och se på sin hälsa och livsstil. För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med fem respondenter. LÄS MER