Sökning: "Marie Fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Marie Fredriksson.

 1. 1. Bemöta föräldrar med pyskisk sjukdom : En fokusgruppsstudie på neonatalavdelningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Forsberg; Marie Fredriksson; Emma Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Focus group; Lack of knowledge; Mental illness; Qualitative study; Uncertainty; Fokusgrupp; Kvalitativ studie; Kunskapsbrist; Osäkerhet; Psykiska ohälsa;

  Sammanfattning : Background: Mental illness is a growing problem in society, which means that pediatric nurses in neonatal departments meet parents with mental illness more and more often. The pediatric nurse should respond to all children and families in a respectful, empathetic and careful manner, as well as be able to identify the child's and family's resources and needs. LÄS MER

 2. 2. Läsglädje : en lärarhandledning i läsförståelse med fokus på litteratur av Astrid Lindgren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marie-Louise Thorlak; Emma Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :läsförståelse; lärarhandledning; högläsning; delad läsning; Astrid Lindgren;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. DEFining sustainability, : a consumer versus company view in the Swedish apparel industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marie Fredriksson; Minna Ytterfors; [2015]
  Nyckelord :Sustainability; Apparel; Definitions of sustainability;

  Sammanfattning : There is not just one official definition of sustainability, but instead over three hundred. Previous studies together show tendencies towards a possible gap in the consumer versus company definitions of sustainability in apparel. A gap in how sustainability is defined. LÄS MER

 4. 4. De yngsta barnens samspel : En studie om hur samspelet tar form för de yngsta barnen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Anna Fredriksson; Britt-Marie Ringberg; [2010]
  Nyckelord :Förskola; Härma Imitera; Kamratkultur; Lek; Samspel; Toddlare;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka de yngsta barnens samspel för de barn som ännu inte har ett verbalt språk. Studien har genomförts med videoobservationer och löpande protokoll för att få syn på vad som händer i samspelet mellan barnen. LÄS MER

 5. 5. Borlänge, Dalarnas köpstad no 1 : Hur centrum, Kupolen och Norra Backa kan bindas samman för att tillsammans vinna köpkraften

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marie Fredriksson; Anna Pettersson Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Externhandel; stadskärna; handelsplats; Kupolen; Borlänge centrum; Norra Backa; IKEA; STP; Town Centre Management; Urban Retail Product; substitutionseffekter; överspillningseffekter;

  Sammanfattning : Thesis: The aim of our study is to identify how IKEA's externalestablishment at Norra Backa can affect Kupolen and the centre. This in order to provide suggestions on how these trade areas can be connected and create a whole to thereby gain the purchasing power.Method: In our study we used triangulation. LÄS MER