Sökning: "Marie Gårseth Gathe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Gårseth Gathe.

  1. 1. Språket, rollen og meg. - En undersøkelse om hvordan jeg autentisk kan gestalte musikkdramatikk på et fremmedspråk. Marie Gårseth Gathe Självständigt arbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Marie Gårseth Gathe; [2020-03-09]
    Nyckelord :Fremmedspråk; autentisitet; identitet; skuespill; musikkdramatikk;

    Sammanfattning : For min bacheloroppgave å jeg å undersøke hvordan man kan gestalte musikkdramatikk på enautentisk måte på et fremmedspråk. Gjennom intervjuer, tilbakeblikk på gamle prosjekt og enundersøkelse i meg selv og mitt kunstneriske meg kom jeg fram til noe man kan kalle et slagsresultat. LÄS MER