Sökning: "Marie Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Marie Gustavsson.

 1. 1. Vad gör en speciallärare egentligen? : En kvalitativ intervjustudie om speciallärares uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Centervad; Marie Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :specialundervisning; speciallärare; samarbete; perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om hur speciallärares uppdrag ser ut i det dagliga arbetet och hur arbetet organiseras ute på skolorna. Det är en kvalitativ studie och metoden som använts är semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. En vattentät förvaltning - En fallstudie av PFAS-föroreningen av dricksvattnet i Ronneby Kommun 2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Nyström Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :New Public Management; Organisationsteori; Miljöförvaltning; Sektorisering; Miljögifter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis is a case study of the PFAS-contamination of the drinking water in Ronneby municipal 2013. It investigates the decentralized Swedish public administration, and the role sectorization has in distribution of information between different administrative levels. LÄS MER

 3. 3. EU-inträdets betydelse för om- regleringen av apoteksmarknaden

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Nyström Gustavsson; Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :governance; organisationsteori; omreglering; europeisering; apoteksmarknad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar omregleringen av svenska apoteksmarknaden. Problemet som undersöks är vilka förklaringar till och effekter av omregleringen som spåras utifrån governance- och organisationsteori. LÄS MER

 4. 4. “Du kommer få välja, du får vänta på din tur” : En studie om förskollärares arbetet med yngre barns delaktighet och inflytande i förskolans planerade aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Gustavsson; Jessica Zederfeldt; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; makt; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskollärares möjliggörande och begränsande i arbetet med yngre barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet är påverkat av flera aspekter. Tidigare forskning och egna erfarenheter har gett oss anledning att vilja skapa en förståelse för hur detta arbete kommer till uttryck i förskolan. LÄS MER

 5. 5. En metod passar inte alla : En kvalitativ studie om lärares didaktiska metoder för att stötta eleverna i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Knipbo; Helen Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER