Sökning: "Marie Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Marie Gustavsson.

 1. 1. En metod passar inte alla : En kvalitativ studie om lärares didaktiska metoder för att stötta eleverna i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Knipbo; Helen Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svårigheter med kompetenskartläggning : Ur ett organisationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Marie Svensson; Malin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :kompetens; Organisatorisk kompetens; Kompetenskartläggning; personliga egenskaper; självskattning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka organisationers svårigheter i tillvägagångssättet vid utförande av kompetenskartläggning. Studien ville svara på vad det är som gör att en kompetenskartläggning kan leda till ett bristande resultat. LÄS MER

 3. 3. Jag försöker att inte köna barnen på min förskola : En diskursanalytisk studie om normkritiskt pedagogiskt arbete i förskola

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :normkritisk pedagogik; förskola; intersektionalitet; queerteori; diskursanalys; normer; pedagogik; heteronormativitet; likabehandling; normkritik; förskolepedagogik; pedagogik förskolan Sverige;

  Sammanfattning : Startpunkten för denna masteruppsats var mina egna erfarenheter av att ha försökt arbeta med normkritisk pedagogik i förskolan och de funderingar, möjligheter och hinder jag då mötte. Det tycks som att det är lättare att skriva om och tänka kring dessa frågor än att faktiskt själv genomföra dem i praktiskt pedagogiskt arbete. LÄS MER

 4. 4. Rekrytering av kundorienterad personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marie Andersson; Minna Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :Customer orientation; customer-oriented behavior; recruitment; real estate companies; Kundorientering; kundorienterat beteende; rekrytering; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för hur företag arbetar med rekrytering av kundorienterad personal med avseende på individens sociala förmåga, kompetens och drivkrafter för ett kundorienterat beteende. Metod: Studien utgår från att uppnå en förståelse och tillämpar därför en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Downstairs : En kulturhistorisk studie av tjänarinneberättelser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Kaisa-Marie Gustavsson; [2013]
  Nyckelord :tjänarinnor; tjänstefolk; kategorier; strukturer; gränser; klass; tilltal; titlar; tid; tidsuppfattning; rum; plats; smuts; tabu;

  Sammanfattning : För hundra år sedan var tjänarinnorna en stor yrkesgrupp. De fanns i alla klasser, från husmamsellen på en herrgård till en barnpiga med mat och husrum som enda lön. I den här kandidatuppsatsen med kulturhistorisk inriktning studeras berättelser av och om tjänarinnor. LÄS MER