Sökning: "Marie Hedberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marie Hedberg.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av samvetsstress : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Hedberg; Eva-Marie Vesterlund Rundgren; [2018]
  Nyckelord :compassion fatigue; nursing; coping; experience; stress of conscience;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans arbete, förhållningssätt och arbetsmiljö regleras i etiska koder, lagar och förordningar. Hen visar omsorg om patienten genom omvårdnad i dennes hela kontext. Trenden är att sjuksköterskan skall vårda personcentrerat och inte bara utföra uppgifter av teknologisk karaktär, det förstnämnda ställer krav på empati. LÄS MER

 2. 2. Lund, a Great Idea - a Study in Place Branding

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Hedberg; Emelie Lundqvist; Marie Pelote; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tecken som stöd, ett verktyg för barns språk- och kommunikationsutveckling. – En arbetsmetod i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Ödmo; Ulrika Tuvemark Hedberg; Marie Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Tecken som stöd; språkutveckling; kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur förskollärare kan arbeta eller arbetar, kringbarns språk- och kommunikationsutveckling med hjälp av alternativ kommunikation.Metod: Med hjälp av kvalitativ samtalsintervju med sex förskollärare, vill vi kunnaundersöka vår hypotes om alla barn har nytta av tecken som stöd i sin språk- ochkommunikationsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Svenska Tennisgymnasium vs Akademin ¨Good to Great¨ : Kartläggning av ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Gabbi Tepic; Andreas Moberg; [2013]
  Nyckelord :Tennis; ledarskap; utbildning; träningsfilosofi;

  Sammanfattning : Abstract   Titel: Svenska tennisgymnasium vs. Akademin ”Good to Great”   Nivå: C-uppsats inom Idrottsvetenskap   Författare: Andreas Moberg & Gabbi Tepic   Handledare: Marie Hedberg   Datum: Maj 2013   Syfte/Metod Syftet med denna uppsats är att identifiera två stora tennisgymnasium kontra tennisakademin i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Elitaktivas syn på den optimala coachen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Marie Hedberg; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER