Sökning: "Marie Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Marie Holmberg.

 1. 1. "...för läraren säger att alla ska vara med" : Barns perspektiv på delaktighet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Marie Holmberg; Malin Persson; [2022]
  Nyckelord :barns perspektiv; delaktighet; delaktighetsmodellen; fritidshem; skolifiering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020) beskriver att sambandet mellan upplevd delaktighet, välmående och lärande är välkänt och delaktighet inom skolan är ett beforskat område. Forskning inom fritidshemmet är däremot relativt begränsad och Elvstrand och Närvänen (2016) efterlyser specifikt forskning om barns egna upplevelser och beskrivningar av delaktighet i fritidshem. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens erfarenheter av att använda vårdplanen Liverpool Care Pathway [LCP] i palliativ vård : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Eva-Marie Holmberg; Therese Öman; [2016]
  Nyckelord :Liverpool Care Pathway; erfarenheter; palliativ vård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Titel: Vårdpersonalens erfarenheter av att använda vårdplanen Liverpool CarePathway (LCP) i palliativ vård - en litteraturstudieBakgrund: De senaste åren har det rapporterats mycket kring LCP, mestadelsnegativt. I några länder där vårdplanen LCP använts, ändras nu vårdplaner förpalliativ vård, däribland Sverige. LÄS MER

 3. 3. Ska läsförståelsen vara ett hinder för kunskapsinhämtningen? – En jämförande analys av läromedel i kemi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Denise Brodin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom lärarutbildningen Titel: Ska läsförståelsen vara ett hinder för kunskapsinhämtningen? –En jämförande analys av läromedel i kemi. Författare: Denise BrodinTermin och år: Vt 2016 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Lena OlssonExaminator: Marie CarlsonRapportnummer: VT16-2480-03 Nyckelord: Läromedel, läromedelsanalys, lättläst, lightbok Sammanfattning Resultaten från senaste PISA-undersökningen, 2012, visar att svenska elevers kunskaper i no-ämnen och läsförståelse sjunkit. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens erfarenheter av att använda vårdplanen Liverpool Care Pathway [LCP] i palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Eva-Marie Holmberg; Therese Öman; [2016]
  Nyckelord :Liverpool Care Pathway; erfarenheter; palliativ vård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Titel: Vårdpersonalens erfarenheter av att använda vårdplanen Liverpool CarePathway (LCP) i palliativ vård - en litteraturstudieBakgrund: De senaste åren har det rapporterats mycket kring LCP, mestadelsnegativt. I några länder där vårdplanen LCP använts, ändras nu vårdplaner förpalliativ vård, däribland Sverige. LÄS MER

 5. 5. Kunskap och preventiva åtgärder som kan motverka utvecklingen av delirium hos intensivvårdspatienter : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Karlund; Karin Holmberg Olausson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Delirium innebär en påfrestning för patienten och medför förlängd vårdtid, ökad mortalitet och ökade samhällskostnader. Som intensivvårdssjuksköterska är det därför viktigt att ha kunskap om tillståndet och om preventiva åtgärder. LÄS MER