Sökning: "Marie Lang"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marie Lang.

 1. 1. Patientdelaktighet inom hemodialysvård – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Lang; Anna Tang; [2021-02-26]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Personcentrerad omvårdnad; Kronisk njurinsufficiens; Hemodialys; Systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Backround: In Sweden just over 3200 people are treated with haemodialysis. The treatment is usually performed 3 times per week, 3-5 hours per session. Kidney-and dialysis care stands out from other treatments and chronic diseases in that way that it brings a great restraint and need for adaptation for the individual. LÄS MER

 2. 2. Självbestämmande mer eller mindre : En kvalitativ studie om utvecklingstördas självbestämmande ur ett personalperspektiv

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Cecilia Du Rietz; Marie Lang Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Self-determination; living support; supporters; users; normalization; group home; paternalism; empowerment;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to problematize the role of living support in a group home and to examine staff reflections about the users' opportunities for and possibly limits to self determination and, in addition to this, how they work towards supporting this right. The study is conducted through seven semi-structured qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Redovisningsharmonisering i Europa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Axelsson; Marie-Louise Pettersson; [2007]
  Nyckelord :Harmonisering; IAS IFRS; EU; Joos och Lang.;

  Sammanfattning : Vi undersöker huruvida redovisningsharmoniseringen inom EU har ökat jämförbarheten av företags finansiella information. Detta har gjorts genom en replikastudie på en undersökning genomförd av Joos och Lang publicerad 1994 där de fann att någon konvergens mellan Frankrike, Storbritannien och Tyskland ej kunde konstateras. LÄS MER