Sökning: "Marie Larneby"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marie Larneby.

 1. 1. Skolämnet för kroppsövning. En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961-2012

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marie Larneby; [2012]
  Nyckelord :Biomakt; Den goda avsikten; Idrott och hälsa; Lärarkåren; Maktutövning;

  Sammanfattning : Denna studie är en skildring över skolämnet för kroppsövning som det kommer till uttryck genom lärarkårens fackliga tidskrift Idrott & Hälsa : Organ för Svenska Idrottslärar-föreningen. Skildringens syfte är att identifiera och problematisera lärarkårens självförståelse och föreställning om skolämnet. LÄS MER

 2. 2. Hälsa i skolämnet Idrott och hälsa enligt elever och lärare i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Marie Larneby; [2010]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsa; Hälsorelaterad undervisning; Idrott och hälsa; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på hälsa inom skolämnet Idrott och hälsa. Syftet är att undersöka hur elever och lärare i årskurs 9 uppfattar det hälsorelaterade innehållet i skolämnet, hur det undervisas samt om det finns likheter och skillnader i elevernas och lärarnas uppfattning om detta. LÄS MER

 3. 3. "Jag känner mig som en helt vanlig person" - En undersökning om identitetsskapande i samband med invandring genom muntlig historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare : Larneby Marie; [2008]
  Nyckelord :Etnicitet; Muntlig historia; Identitet; Invandring;

  Sammanfattning : Denna undersökning är en analys av intervjuer som är genomförda med fyra informanter. Tre av dem är första generationens invandrare och den fjärde är andra generationens invandrare. Jag har som ambition att problematisera termen invandrare utifrån begreppet identitet. LÄS MER