Sökning: "Marie Lifvergren-Kaya"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Lifvergren-Kaya.

 1. 1. Avverkning av nyckelbiotoper : en studie av den teoretiska begreppsdefinitionen och den praktiska hanteringen av nyckelbiotoper

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Marie Lifvergren-Kaya; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; nyckelbiotoper; Skogsvårdsstyrelsen; skogsbruk; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Detta är en studie av de teoretiska riktlinjerna kring begrepsdefinitionen nyckelbiotop samt den praktiska hanteringen av nyckelbiotoper i skogregionerna Östra Götaland, Dalarna/Gävleborg och Örebro/Värmland. Syftet med studien är att undersöka orsakerna till att nyckelbiotoper avverkas idag. LÄS MER

 2. 2. Hur följer kommuner upp projekt? En granskning av uppföljning av cykelprojekt i Linköping och Norrköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Marie Lifvergren-Kaya; [2002]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Cykel; Cykelprojekt; Norrköpings kommun; Linköpings kommun; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har miljöhänsyn fått en allt större roll utrymme inom transportpolitiken utifrån de lagar, förordningar och skatter som används för att styra utvecklingen mot en långsiktig hållbarhet. Trafikens negativa konsekvenser för människan och naturen på kort och lång sikt har ställt krav på miljöanpassade färdmedel. LÄS MER