Sökning: "Marie Louise Engstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Louise Engstrand.

  1. 1. Metoder för att förebygga suicidförsök och suicid : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Marie-Louise Stamena; Caroline Nilsson; Emma Engstrand; [2011]
    Nyckelord :Suicid; suicidförebyggande metoder; suicidförebyggande strategier; suicidförsök och suicidprevention.;

    Sammanfattning : Introduktion: Suicid är bland de 10 vanligaste dödsorsakerna i världen. Varje år avlider närmare en miljon människor efter att de tagit sina liv. Att förebygga suicid har kommit att bli en viktig folkhälsofråga i många länder då det förekommer i alla åldrar, i alla sociala grupper samt inom båda könen. LÄS MER