Sökning: "Marie Louise Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Marie Louise Liu.

 1. 1. Hysterikornas drottning : Historieproblematisering i P.O. Enquists Boken om Blanche och Marie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Louise Almqvist; [2016]
  Nyckelord :P.O. Enquist; hysteri; Blanche Wittman; Marie Curie; boken om Blanche och Marie; kvinnan; vetenskap; sjukdom;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Enquist i Boken om Blanche och Marie med fiktionens hjälp kan sägas ”revidera”, eller åtminstone problematisera, historieskrivningen, ur ett diskursanalytiskt perspektiv, och vad det får för betydelse för bilden av de två kvinnorna. Detta anser jag vara viktigt att undersöka, då kvinnor ibland framstår som historiskt förtryckta och passiviserade i dagens feministiska forskning. LÄS MER

 2. 2. Personprofilering i strid med god marknadsföringssed : En utredning huruvida personprofilering i syfte att leda konsumenten till ett köpbeslut är förenligt med god marknadsföringssed i 5 och 6 §§ Marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marie-Louise Holm; Yvonne Zavor; [2016]
  Nyckelord :God marknadsföringssed; Profiling;

  Sammanfattning : Följande uppsats har utarbetats i syfte att utreda gällande rätt inom ett nytt och tämligen oreglerat område; marknadsföring på internet genom kanaliserad data. Med hjälp av data från bland annat konsumenternas sökhistorik och personuppgifter kan marknadsföring numera skräddarsys genom att identifiera enskilda konsumenters behov. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av basalcellscancer med Tissue Viability Imaging - ett icke-invasivt diagnostiskt alternativ

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Hälsouniversitetet

  Författare :Marie-Louise Ottosson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Basal cell carcinoma (BCC) is the most common non-melanoma skin cancer. It can be divided in different subtypes. The most common type is superficial and is most frequently occurring on the trunk and on the face. LÄS MER

 4. 4. Services through the truck’s lifecycle : A case study of the utilization of Scania’s long-haulage trucks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Marie Sundkvist; Louise Vigmo; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Scania is one of the leading manufacturing companies of long-haulage trucks, buses as well as industrial and marine engines. Offering services is becoming increasingly important for Scania, as well as for any other truck OEM company, to stay competitive. Today Scania offers several services connected to the company’s products. LÄS MER

 5. 5. Samspel mellan föräldrar och deras 16-månaders barn : Kommunikativ utveckling i relation till mind-mindedness och föräldrasensitivitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/LogopediHälsouniversitetet

  Författare :Marie-Louise Henriksson; Johan Troedsson; [2013]
  Nyckelord :Mind-mindedness; maternal sensitivity; communicative development; sensitivity; interplay; language comprehension; joint attention; Mind-mindedness; maternal sensitivity; kommunikativ utveckling; lyhördhet; samspel; språkförståelse; delad uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Hur föräldrar samspelar med barn kan ha stor påverkan på barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Föräldrasensitivitet och mind-mindedness är två mått som mäter föräldrars samspel. LÄS MER