Sökning: "Marie Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Marie Magnusson.

 1. 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GOTT VÅRDMÖTE. Med inriktning på patienter med självskadebeteende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie Alpsten; Linn Magnusson; [2016-01-11]
  Nyckelord :Självskadebeteende; Vårdmöte; Förutsättningar;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är ett fenomen som inte är ovanligt i dagens samhälle. En skolundersökning från år 2011 visar att 32-42 % någon gång har skadat sig själv och studier bland en normalpopulation visar på en förekomst på 2-6 %. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsinterventioner och attityder hos omvårdnadspersonal vid användning av tvångsåtgärder hos personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Madeleine Magnusson; Marie Rörfeldt; [2016]
  Nyckelord :demens; tvång; attityder; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion: Symtomen som en person med demens kan få är kognitiv svikt som kan bli påtagligare. Omvårdnadspersonalen som vårdar personer med demenssjukdom kan ställas inför stora utmaningar. Beroende på personalens attityd till tvångsåtgärder kan omvårdnadsinterventionerna som förebygger tvången variera. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser vid övergång till insulinbehandling hos personer med DiabetesMellitus typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ulrika Magnusson; Caroline Andersson; Marie-Louise Malmberg; [2016]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 2; insulin therapy; psychological insulin resistance; experiences; Diabetes Mellitus typ 2; insulinbehandling; psykologisk insulinresistens; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en av vår tids största sjukdomar och ett växande folkhälsoproblem. Mer än 75 % av personer med Diabetes Mellitus typ 2 som befinner sig i övergången till insulinbehandling upplever det som en svår utmaning. LÄS MER

 4. 4. Exkluderande inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Magnusson; Jenny Norrbom; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. IN REAL LIFE PÅ FACEBOOK, Cyborg; en djupare förståelse om social fobi och social media

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Kock; [2015]
  Nyckelord :social phobia; social media; social interaction; cyborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Marie Kock Title: IN REAL LIFE PÅ FACEBOOK, Cyborg; A deeper understanding of social phobia and social media Supervisor: Jan Magnusson Assessor: Håkan Jönson The aim of the study is to gain a deeper understanding of the paradox that consist within the phenomena persons with social phobia who participate in social media and to investigate the meaning of social media for people with social phobia who participate in social media. More specifically based on the issues; why do people with social phobia participate in social media? And how do people with social phobia use social media? The study is qualitative and uses the research method, case study. LÄS MER