Sökning: "Marie Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Marie Olofsson.

 1. 1. Vi är ju knappast en "Cosby-familj" ... : En tolkande metasyntes om ensamstående mammors utmaningar i vardagen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Marie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Everyday experiences; fatigue; ontological health model; single mother; social network; stress; Ensamstående mamma; ontologisk hälsomodell; socialt nätverk; stress; trötthet; vardagsupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärnfamiljen ses generellt som den gyllene normen för familjebildning men verkligheten visar att familjer ledda av en ensamstående förälder, främst då mammor, är en familjeform som stadigt ökar. Samtidigt visar forskningen att ensamma mammor är en utsatt grupp i samhället med mer generella hälsoproblem. LÄS MER

 2. 2. Manliga sjuksköterskors erfarenheter av yrket : en beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Alarik; Marie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Intimvård; Könsroller; Manliga sjuksköterskor; Maskuliniteter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Historiskt sett har sjuksköterskeyrket ansetts ha låg status och varit dominerat av kvinnor. Yrkesrollen har associerats till det kvinnliga och att vara omhändertagande, varm och moderlig. Denna stereotyp finns kvar ännu idag. LÄS MER

 3. 3. VÅGAR JAG RÖRA PÅ MIG? Patienters upplevelser av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt och sjuksköterskans stödjande roll. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marie Carlström; Christel Olofsson; [2015-12-03]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Fysisk Aktivitet; Livskvalitet; Kommunikation; Autonomi; Rädsla; Trötthet; Oro; Stöd;

  Sammanfattning : Hjärt- kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i övriga världen. Fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av hjärtinfarkt, ökar livskvaliteten och är en stor del av rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. Trots detta rör patienter på sig för lite. LÄS MER

 4. 4. Nämndemännen i Ljusdals socken 1601-1699

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har antecknats för varje förekommande år 1600-1699. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av barn i behov av stöd : Hur rektorer uppfattar inkludering av barn i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Lehnberg; Catharina Olofsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER