Sökning: "Marie Palmér"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marie Palmér.

 1. 1. How is animal welfare internalized in consumers’ purchase decision? : a means-end chain analysis

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marie Palmér; Maria Humble; [2018]
  Nyckelord :Consumer behaviour; Farm animal welfare; Laddering; Means-end chain; Personal values; Point of purchase; Pork; Purchase decision;

  Sammanfattning : As a consumer, the choice of what food to buy can be rather challenging due to the great supply of items and each item’s set of various product attributes. Consumer behavior is often viewed as goal-oriented, and by choosing a specific product or brand, the consumer will satisfy or achieve his or her broad life goal - a symbolic, personal value. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares förhållningssätt till matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Madeleine Johansson; Marie Neureuther; [2016]
  Nyckelord :förskola; matematik och Bishops aktiviteter;

  Sammanfattning : Flera nationella utredningar visar att elevernas kunskap har försämrats generellt sett när det gäller matematik. Skolverket (2003) skriver att intresset för ämnet i skolan har minskat under den senaste tioårsperiod, samt att de mätbara ämneskunskaperna sjunker. LÄS MER

 3. 3. Varumärkesbyggnad med begränsade resurser : en fallstudie av Jannelunds gård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maria Humble; Marie Palmér; [2016]
  Nyckelord :lantbruk; marknadsföring; resurser; små företag; sociala medier; varumärke; varumärkesbyggande; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Handel med utlandet ger konsumenter i Sverige ökat utbud och fler valmöjligheter av livsmedelsprodukter. Lantbruksföretag i Sverige möter därmed en hårdare konkurrens och behovet av att diffrentiera sig från andra producenter och säljare blir större. LÄS MER