Sökning: "Marie Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Marie Pettersson.

 1. 1. Strategi- och metodval i subtraktion : Ett examensarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marie Damberg; Mattias Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Yngre skolelever; subtraktion; matematik; strategival; metodval; könsskillnader;

  Sammanfattning : Yngre elever har generellt svårare för subtraktion än addition. Svårigheten ligger i att det finns fler aspekter att ta hänsyn till för att göra gynnsamma strategival och använda sig av lämpliga beräkningsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av postpartumdepression samt stöd och bemötande från vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Pettersson; Marie Battisti; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; postpartumdepression; upplevelser; bemötande; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar cirka 10–15% av de kvinnor som har fött barn. Tillståndet påverkar inte bara mammorna utan också barnet och hela familjen. PPD ger allvarliga symtom som påverkar förmågan att anknyta till barnet och som kan leda till långa depressiva perioder om åtgärder inte sätts in. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogisk handledning : Specialpedagogers uppfattningar om specialpedagogisk handledning på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marie Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogisk handledning; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att fånga vilka uppfattningar yrkesverksamma specialpedagoger på högstadiet har rörande vad specialpedagogisk handledning är och vilka förutsättningar specialpedagoger på högstadiet har att handleda. Den tidigare forskning som finns inom specialpedagogisk handledning är främst gjord på skolans låg- och mellanstadium varför den här studien syftar till att tillföra kunskap om specialpedagogisk handledning på högstadiet. LÄS MER

 4. 4. Hur används friskvårdsbidrag och vad inspirerar till större nyttjande?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Linnéa Pettersson; Marie Törnebrink; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnor och smarta mobiler : Utan mobilen blir livet svårt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marie Pettersson; [2015]
  Nyckelord :smart mobil; multitasking; smartphones; kognition; minne; multitasking; kvinnor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER