Sökning: "Marie Ross"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Ross.

 1. 1. Dragarbarn - för vems skull?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Nilsson; Marie Persson; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; dragarbarn; inkludering integrering; specialpedagogik; turtagning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att observera några samlingar på en integrerad förskoleavdelning för att se om det finns likheter och skillnader i bemötandet av dragarbarn jämfört med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen syftar också till att jämföra det bemötande dragarbarn får på en integrerad avdelning jämfört med barn med typisk utveckling på ordinarie avdelning. LÄS MER

 2. 2. En bok till varje läsare, en läsare till varje bok: En kvalitativ studie av hur bibliotekarier ger lästips

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Maria Ragnarsson; Nina Smiseth; [2008]
  Nyckelord :lästips; boktips; läsupplevelse; litteraturförmedling; skönlitteratur; appeal factors; readers´ advisory; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to achieve a deeper understanding of how librarians provide adult readers with individually adapted readers´ advisory in public libraries. The focus within this context, has been to find an answer to how the librarians understand what appeal factors the readers are attracted to and what kind of reading experience the readers are looking for to be able to match book and reader. LÄS MER