Sökning: "Marie Sundbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie Sundbom.

  1. 1. Ett litet ord med stora implikationer : En studie om förståelsen kring ordet Gay i allmänt negativ bemärkelse

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Marie Sundbom; [2011]
    Nyckelord :that’s so gay; slur; slurs; heteronormativity; homophobia; heterosexism; slang; language centered defense; socially focused scepticism; compromising position; nedsättande ord; heterosexism; homofobi; gay; ungdom; skola; diskursiv diskriminering; heteronormativitet; stigma; förtryck; skällsord; slang; Språkcentrerat försvar; Socialt fokuserad skepticism; Kompromissande hållning; nedsättande ord;

    Sammanfattning : Many of us have grown up hearing or using words meant as insults or negative adjectives that were in fact names for social groups. Most of them have gone unquestioned in the mainstream consciousness, but the term Gay in the generally negative meaning has in the past years been given attention as offensive and homophobic, with debates emerging in response over whether or not this is true, particularly on the internet. LÄS MER