Sökning: "Marie Sundström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Marie Sundström.

 1. 1. Lärares möte med verbalt särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Elisabet Björnfot Sundström; Marie-Louise Nygren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. (De)legitimizing the Migration Court’s Judicial Decision: A Case Study on Social Media Discourses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Marie Sundström; [2017]
  Nyckelord :legitimation; the Swedish Migration Court; Legitimacy; critical discourse analysis; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to explore how the Swedish Migration Court’s decision is legitimized or delegitimized in discourses in civil society, outside the legislative and judicial power. This is explored with a case study on a judicial decision to expel Sonya, a 90-year-old and sick Ukrainian woman. LÄS MER

 3. 3. Allians - en möjlighet att åstadkomma mer djupgående förändring : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Eva-Marie Sundström; [2016]
  Nyckelord :Terapeutisk allians; allians rupturer; reparera; lösning; behandlingsresultat; interventioner;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka metoder/interventioner som är verksamma för att reparera alliansbrott i psykoterapi. Tre frågeställningar formulerades. LÄS MER

 4. 4. Marknadens eller människans rättigheter? Om multinationella företags ansvarstagande i lönefrågan.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Marie Sundström; Elin Tranberg; [2013]
  Nyckelord :levnadslön; globalisering; mänskliga rättigheter; Zygmunt Bauman; multinationella företag; Social Sciences;

  Sammanfattning : As globalization advances, so does international trading. This Bachelor’s thesis’ purpose is to analyze in what way corporations conform to human rights by using suppliers in a globalized environment and what impact globalization has on corporation’s actions in accordance with human rights. LÄS MER

 5. 5. Lönsam arbetsmiljö eller arbetsmiljö för lönsamhet? : en studie om effekter av systematiskt arbetsmiljöarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Malin Olsson; Marie Sundström; [2011]
  Nyckelord :working environment; physical working environment; psychosocial working environment; systematic work environment management; efficiency; profitability; profit; arbetsmiljö; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; systematiskt arbetsmiljöarbete; effektivitet; lönsamhet; vinst;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur införandet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan påverka en organisation. Många arbetsplatser saknar ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, men alla företag är beroende av att personalen mår bra och får vara frisk och därmed kan vara effektiv på sitt arbete. LÄS MER