Sökning: "Marie Ulmhed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Ulmhed.

 1. 1. ”de svenska nybyggarna förstod konsten att upprätthålla grannsämja med det röda jägarfolket” : Om indianbilden och dess funktion i Albin Widéns populärvetenskapliga författande

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Marie Ulmhed; [2012]
  Nyckelord :Albin Widén; the Indian Club of Sweden; portrayals of Native Americans; portrayals of contacts between Swedes and Native Americans; interest in Native Americans; white and Swedish identity and the Native American; Albin Widén; Indianklubben; indianbild; bilden av kontakter mellan svenskar och indianer; indianintresse; vit och svensk identitet och indianen;

  Sammanfattning : During the 1960s and 1970s an increased interest in Native Americans can be seen in Sweden, e.g. through the establishment of organizations such as the Indian Club of Sweden. LÄS MER

 2. 2. Här är ej civilisationen spridd, här har indianerna ännu sitt hemland : Om möjligheterna att skriva om svensk bosättning i Amerika och indianernas undanträngande i samma historia, utifrån indianoroligheter i Minnesota 1898

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Marie Ulmhed; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER