Sökning: "Marie Walter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie Walter.

 1. 1. "En legitim oenighet inom Polismyndigheten?" : En kvalitativ studie av maktrelationer utifrån myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Marie Walter; Simon Solgård; [2017]
  Nyckelord :Makt; legitimitet; auktoritet; byråkrati; polismyndighet; arbetsgivare; arbetstagarorganisation; omorganisation; beslut; inflytande;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar maktrelationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer hos Polismyndigheten i samband med myndighetens omorganisation 2015. De teoretiska utgångspunkterna i studien är makt och legitimitet. LÄS MER

 2. 2. Det messianska ögonblicket : Giorgio Agamben och diktens messianska potential

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Felice Rova; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Critiques of messianic thought is taking place within philosophy and can be viewed in the light of a return of religion; the messianic can be thought of as a way to understand the contemporary situation. A returning messianic figure allows for a transformative and negotiating critique of how to think a secular messianism, and in a larger scale; a critique of a secular thinking which defines itself against the religious perspective. LÄS MER