Sökning: "Marie Wide"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Marie Wide.

 1. 1. Kanalval i modebranschen : Konsumenters tillvägagångssätt vid val av handelskanal - online eller offline.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anja Omrec; Mathilda Marie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Consumer; online; offline; retail; consumer behaviour; channel choice; Konsumenter; e-handel; fysisk butik; detaljhandel; konsumentbeteende; kanalval;

  Sammanfattning : Modebranschen har under de senaste åren genomgått en dramatisk förändring där e-handeln tar över allt mer och mer. Framtidsprognosen för fysiska butiker ser relativt dyster ut och inom en snar framtid förväntas dessa inte finnas kvar. LÄS MER

 2. 2. Strategiskt arbetsmiljöarbete : En förutsättning för ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Marie Hansson; Frida Morell; [2018]
  Nyckelord :Organizational and social work environment; sustainable working life; Job Demand-Resources model; strategic work environment; Organisatorisk och social arbetsmiljö; hållbart arbetsliv; Job Demand-Resources modellen; strategiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har tagit form utifrån en organisations önskan att undersöka deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Syftet har varit att öka förståelsen för viktiga komponenter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. Hydraulic and Hydrodynamic Stormwater Model for the Västanfors Area of the Municipality of Fagersta, Sweden: Climate Change Impacts and Future Stormwater Management

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Anne Marie Girtz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global temperatures and frequency of extreme weather events have increased over the last decade, with 2015 globally the warmest year on record. Future climate models are consistent with this trend, predicting larger year-to-year variations in precipitation, more precipitation in larger single events, and more frequent extreme events. LÄS MER

 4. 4. Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? : ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik De Vahl; [2016]
  Nyckelord :Albert Levan; Allium; bevarandevärden; biologisk mångfald; genbank; Grönt kulturarv; kantlök; Norrlandslök; POM; växters namn;

  Sammanfattning : Två udda Allium-hybrider samlades under POM:s Sparrisupprops inventeringsfas in och provodlades. Deras taxonomiska status har varit okänd men i den nationella genbanken i Alnarp har de förts in som Allium nutans, Sibirisk kantlök. LÄS MER

 5. 5. I huvudet på en skallsparkare - Om uppsåt och rubricering vid sparkar mot huvudet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Kontosic; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; uppsåt; rättsmedicin; rättssociologi; mord; misshandel; huvud; rättsintyg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den rättsliga innebörden av sparkar mot huvudet, för att ge en juridiskt relevant helhetsbild. Grundproblematiken som undersöks är huruvida domstolarna kan döma för mordförsök i större utsträckning än vad som sker idag, istället för misshandelsbrott. LÄS MER