Sökning: "Marie Wide"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Marie Wide.

 1. 1. Strategiskt arbetsmiljöarbete : En förutsättning för ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Marie Hansson; Frida Morell; [2018]
  Nyckelord :Organizational and social work environment; sustainable working life; Job Demand-Resources model; strategic work environment; Organisatorisk och social arbetsmiljö; hållbart arbetsliv; Job Demand-Resources modellen; strategiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har tagit form utifrån en organisations önskan att undersöka deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Syftet har varit att öka förståelsen för viktiga komponenter för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Hydraulic and Hydrodynamic Stormwater Model for the Västanfors Area of the Municipality of Fagersta, Sweden: Climate Change Impacts and Future Stormwater Management

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Anne Marie Girtz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global temperatures and frequency of extreme weather events have increased over the last decade, with 2015 globally the warmest year on record. Future climate models are consistent with this trend, predicting larger year-to-year variations in precipitation, more precipitation in larger single events, and more frequent extreme events. LÄS MER

 3. 3. Norrlandslök – nordlig raritet, mellansvensk torparväxt eller återfunnen skånsk spetsforskning? : ursprung och bevarandevärden för en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik De Vahl; [2016]
  Nyckelord :Albert Levan; Allium; bevarandevärden; biologisk mångfald; genbank; Grönt kulturarv; kantlök; Norrlandslök; POM; växters namn;

  Sammanfattning : Två udda Allium-hybrider samlades under POM:s Sparrisupprops inventeringsfas in och provodlades. Deras taxonomiska status har varit okänd men i den nationella genbanken i Alnarp har de förts in som Allium nutans, Sibirisk kantlök. LÄS MER

 4. 4. I huvudet på en skallsparkare - Om uppsåt och rubricering vid sparkar mot huvudet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Kontosic; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; uppsåt; rättsmedicin; rättssociologi; mord; misshandel; huvud; rättsintyg; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den rättsliga innebörden av sparkar mot huvudet, för att ge en juridiskt relevant helhetsbild. Grundproblematiken som undersöks är huruvida domstolarna kan döma för mordförsök i större utsträckning än vad som sker idag, istället för misshandelsbrott. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med samhällets mest utsatta barn och unga - ingen prioritering för socionomer? En kvalitativ studie om socionomers skäl till att inte arbeta med myndighetsutövning med barn och unga.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marie Ståhl; Tilda Emanuelsson; [2016]
  Nyckelord :children welfare; social work; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate why Swedish social workers, who has taken the advanced course “Social work with children and youths”, choose not to work with the exercise of public authority with children and youths within Social Services. Our findings show us that the eight social workers we have interviewed choose not to work with the exercise of public authority with children and youths within Social Services because of bad working environment, such as high workload, high employee turnover, more paperwork than client meetings, combined with psychologically stressful work and low salaries. LÄS MER