Sökning: "Marie of Medici"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marie of Medici.

  1. 1. Landstigningen i Marseille - Marie de Médicis för med sig kapital, kultur och moderskap till Henri IV och det franska hovet - En målning av Peter Paul Rubens (1577-1640)

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Jan Magnusson; [2021-04-14]
    Nyckelord :Rubens; Baroque; France; Court culture; Marie of Medici; Tuscany; Luxembourg palace; 17th century paintings;

    Sammanfattning : This essay examines a painting by Peter Paul Rubens, now in the Louvre in Paris named Le Débarquement de la reine à Marseille, le 3 novembre 1600 (1623-25). It is one of a series of twentyfour paintings celebrating the life and achievements of Marie de Médicis, queen of France from 1600 to 1642. LÄS MER