Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Mamma, barn och Subutex

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Marie-Anne Egerö; [2005]
    Nyckelord :Mammor; Graviditet; Mödravård; Barnavård; Heroinmissbruk; Subutex;

    Sammanfattning : Det här är en studie om fem kvinnor som innan de blev gravida haft ett opiatmissbruk under flera år och som nu underhållsbehandlas med det syntetiska opiatpreparatet Subutex. Studiens empiriska underlag utgörs dels av intervjuer med de fem kvinnorna, dels av intervjuer med fyra professionella aktörer inom missbruks- och barnavårdsområdet. LÄS MER