Sökning: "Marie-Therese Bystedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie-Therese Bystedt.

 1. 1. Samverkan mellan aktörer med avseende på livskvalitet och delaktighet för vuxna med funktionsvariationer boende på LSS-gruppbostäder

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Marie-Therese Bystedt; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; Participation; The Customer In The Center; Function Variation; System Theory; Samverkan; Delaktighet; Kunden i Centrum; Funktionsvariation; Systemteori;

  Sammanfattning : Fungerande samverkan i samhället mellan olika aktörer är något som medborgarna förväntar sig. Ett exempel är vid bilolyckor med samverkan mellan blåljusmyndigheter. För särskilt utsatta grupper i samhället med många aktörer är inte samverkan mellan aktörerna självklara även om medborgarna får hjälp- och stödinsatser. LÄS MER

 2. 2. Attityder till skyddsrum i modern tid.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Alexandra Cleverby; Marie-Therese Bystedt; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER