Sökning: "Marie-louise Holm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marie-louise Holm.

 1. 1. Tidigt föräldrastöd -Pappor och bebisar i grupp

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie-Louise Holm; [2021-12-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en ökad förståelse för eventuella utmaningar i att bli pappa och om aktuell pappagrupp upplevdes vara till stöd i detta. Studien hade en kvalitativ design baserad på analyser av intervjuer med sex gruppdeltagare. LÄS MER

 2. 2. Personprofilering i strid med god marknadsföringssed : En utredning huruvida personprofilering i syfte att leda konsumenten till ett köpbeslut är förenligt med god marknadsföringssed i 5 och 6 §§ Marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marie-Louise Holm; Yvonne Zavor; [2016]
  Nyckelord :God marknadsföringssed; Profiling;

  Sammanfattning : Följande uppsats har utarbetats i syfte att utreda gällande rätt inom ett nytt och tämligen oreglerat område; marknadsföring på internet genom kanaliserad data. Med hjälp av data från bland annat konsumenternas sökhistorik och personuppgifter kan marknadsföring numera skräddarsys genom att identifiera enskilda konsumenters behov. LÄS MER