Sökning: "Mariehäll"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Mariehäll.

 1. 1. Skola i Mariehäll : Delarna och helheten

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sandra Björklin; [2013]
  Nyckelord :School; Mariehäll; Annedal; Stockholm; Skola; Mariehäll; Annedal; Stockholm;

  Sammanfattning : Examensarbete som bestod i att rita en låg- och mellanstadieskola i det nybyggda området Annedal. Skolan är programmerad för cirka 600 elever, sex årskurser med fyra klasser i varje årskurs, 25 elever i varje klass. LÄS MER

 2. 2. School in Mariehäll : Elementary school in the new residential area Annedal

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Malin Ahlgren Bergman; [2013]
  Nyckelord :School; Elementary school; Daycare; Mariehäll; Annedal; Stockholm; Architecture; Concentration; Difficulties concentrating; Learning; Suburb; Skola; Grundskola; Förskola; Mariehäll; Annedal; Stockholm; Arkitektur; Inlärning; Koncentration; Koncentrationssvårigheter; Förort;

  Sammanfattning : An elementary school in the Stockholm suburb Mariehäll, for children aged 6-11 as well as a daycare centre. The school will cater to approximately 700 students and a centre for art and culture, which will be available to the public. The school is located in the new residential area Annedal, adjacent to the local park and Bullerbytorget. LÄS MER

 3. 3. Mariehällsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Madelene Larsson; [2013]
  Nyckelord :Skolbyggnad; Kulturcentrum; Mariehäll; Terrass; Pelargång; Tegel;

  Sammanfattning : Mariehällsskolan ligger i den nya stadsdelen Annedal på gränsen mellan Sundbyberg och Stockholm och är en grundskola för 750 elever från förskoleklass till årskurs 5. Skolbyggnaden inrymmer även ett kulturcentrum som kan hyras ut när det inte används. LÄS MER

 4. 4. Skolan i parken - En skola för årskurs f-6 samt kulturcenter i Annedalsparken i Mariehäll

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Therese Pähn Tahari; [2013]
  Nyckelord : skola i Mariehäll Annedalsparken träbyggnad massivträ cradle to cradle takträdgård ekologiskt byggande hyvlad gran linoljesåpa diffusionsöppna skikt ;

  Sammanfattning : En skola där kretsloppstanken fått genomsyra både konstruktion, system och pedagogik. Med hänsyn till området och Annedalsparkens betydelse för de boende har byggnaden infogats som ett hänsynsfullt tillägg. LÄS MER

 5. 5. Grundskola i Mariehäll

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Victor Ingmo; [2013]
  Nyckelord :Mariehäll; Skola; Fritids; Terasshus; Trappa; Programhantering;

  Sammanfattning : SkolanKlassrummenProjektet har till stor del utgått från klassrummen som är skolans i utbildningssyfte viktigaste enhet. I och med att lärarens roll har förändrats från en förmedlande roll bakom katedern till en handledande roll mitt i klassrummet så har önskemålen på klassrummen också förändrats. LÄS MER