Sökning: "Marielle Aksér"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Marielle Aksér.

 1. 1. Laborera i fysik, en självklarhet, men när?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Marielle Aksér; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The theoretical background in this essay made clear that the students’ knowledge about physics improve, and they express a more positive attitude towards physics as a subject, when they have access to a more laboratory-based learning style. The aim of this study is to research how the placement of the lab relative to the lecture affects the students’ experiences and level of knowledge. LÄS MER

 2. 2. Vem styr över matematikundervisningen? : En textanalys av matematikläroböcker för gymnasiet ur ett läroplansteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marielle Aksér; [2014]
  Nyckelord :Läroböcker; matematik; gymnasiet; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar en ny läroplan har att styra matematikundervisningen. De frågor jag ställde mig var vilken betydelse läroboksförfattarna får jämfört med införandet av en ny läroplan när en ny lärobok skrivs och hur författarna har anpassat böckerna till den nya läroplanskoden. LÄS MER